Tyren Bingo

I projektet Fremavling af profitable tyrekalve har vi samarbejdet med Kvægafgiftsfonden om at designe en kødkvægstyr til krydsning primært med Jerseykvæg. Vi har haft fokus på at fremavle en tyr med topkarakter vedrørende vækst, muskulatur og ikke mindst lette kælvninger. Limousineracen har grundlæggende nogle gode egenskaber på disse parametre, som vi ønskede at styrke. Disse egenskaber er vigtige for den enkelte landmand men også for forbrugeren, fordi:
  1. En god vækst resulterer i at kalven kan være klar til slagtning på et år, hvilket nedbringer fodermængden og CO2 forureningen pr dyr.
  2. Det meste fedt på et dyr er et spildprodukt, som landmanden ikke ønsker at fodre til og forbrugeren ønsker jo heller ikke at betale for det. Dobbeltmuskulatur fortæller dyret, at det skal producere kød i stedet for fedt, så derved udnyttes foderet mere optimalt.
  3. Lette kælvninger er helt afgørende for at mor og kalv har det godt og ikke kræver øgede omkostninger til dyrlæge eller i værste tilfælde aflivning og død.
Vi har målt disse egenskaber via genomisk test og myostatin test, dvs. test for dobbeltmuskulatur. Derved ved vi hvad tyren indeholder allerede inden vi begynder at se hans afkom. Igennem projektets forløb har vi tilføjet to andre parametre, nemlig ultralydsscanning af ryggen som viser størrelsen på dyrets rygmuskel samt måling af drægtighedslængde. Ultralydsscanning af ryggen gør det muligt at udpege de dyr, som har en større rygmuskel og derved også større dyrere stykker kød, såsom ribeye. En kortere drægtighed er naturligvis til gavn for malkeproduktionen.   Projektet har resulteret i tyren Bingo, som er sædaftappet. Bingos genomiske test er meget høj på kælvningslethed, vækst og ikke mindst muskulatur, hvilket gør ham utrolig god til krydsninger særligt også til Jerseykvæg.