Pollede dyr

Vi har hos Humlegården avlet pollede dyr igennem mange år. Pollethed betyder en naturligt medfødt hornløshed, der giver bedre forhold for dyrene når de går sammen i staldene samt mere sikre arbejdsforhold i ens arbejde med dyrene.

Vi har stort fokus på at selektere kraftigt, da det skaber de bedste resultater. Mange af vores pollede dyr er fra franske køer, hvilket sikrer en helt speciel polled genetik.

Vi har solgt pollede tyre og kvier over hele verden. Vi solgte allerede den første homozygote kvie til Jan Bielfeldt i 2005.

Gilla 380 er en af de pollede køer, vi forventer os meget af. Hun er kåret 88 i helhed