Genomisk selektion - Fremtidens værktøj til avlsudvælgelse

Humlegården har arbejdet med genomisk selektion siden 2012. Vi samarbejder med Novaselek i Tyskland om udarbejdelse og analyse af testene. Novaselek har siden 2005 arbejdet med genomisk selektion.

Den genomiske test EvaLim gør det muligt at udvælge dyr til avl med fokus på genetik. Testen tager højde for parametre som muskulatur, form, vækstpotentiale, knoglefinhed, mælk, kælvningslethed og vægt ved 3 måneder.

Vores største succes indenfor genomisk selektion er tyren Ivar, som har en score på 10 ud af 10 i fødsler og i kælvninger. Tyren har været i tre besætninger og fået over 100 kalve, hvor omkring halvdelen har været med kvier. Ingen af disse kalve er gået til. En af fødslerne har endda været en baglænsfødsel.

Vi er altid klar på en faglig diskussion på dette område og deler hellere end gerne ud af erfaringer.

IVAR scorer
10 ud af 10 i fødsler og kælvninger