Hos Humlegården passer vi på dine persondata.


Dataansvarlig
Humelgården avler kødkvæg, producerer hø, wrap, majs, korn og andre afgrøder.
Humlegården er dataansvarlig.
Humlegården
Søhusvej 159
5270 Odense N
Att: Katja Hammersholt Kyed


Humlegården håndtere persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Hvordan vi indsamler personoplysninger
Humlegården indsamler oplysninger på følgende måder:
· Der indgås aftale om et salg eller en opgave – f.eks. ved tilbud, fremsending af
informationer vedrørende en opgave, samt ved fakturering.
· Via cookies
· Fremsendelse af nyhedsbreve
· Modtaget job, elev og praktikansøgninger
· Kommentarer på opslag på de sociale medier
· Oplysninger i forpagtningsaftaler og til udarbejdelse af en sådan

Hvilke informationer indsamler vi
Vi indsamler personoplysninger såsom:
· Navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, CVR nummer
· Kontonummer og registreringsnummer ved betaling for vare eller opgave
· Demografiske oplysninger
· Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner
· Oplysninger, som er afgivet i en job, elev eller praktikansøgning
· informationer om ejer og lignende til udarbejdelse og opfyldelse af forpagtningsaftaler,
f.eks. oplysninger til at overdrage betalingsrettigheder

Formålet med indsamlingen
Humlegården indsamler kun de nødvendige oplysninger for at udføre sit hverv.
Den enkelte opgave eller arbejdsområde afgør hvilke informationer, der indhentes.
Formål med indsamlingen kan være:
· Udførelse af den afgivne opgave eller ordre.
· Salg af det ønskede dyr eller afgrøde
· Fakturering til kunden
· Besvarelse af henvendelse om job, praktik, elevplads eller anden henvendelse via

kontaktformular
· Analyse af brugeradfærd
· Administration af din relation til Humlegården
· Opfyldelse af lovkrav
Det juridiske grundlag for behandlingen

Humlegården kan anvende dine oplysninger til at opfylde og kontakte dig vedrørende
allerede afgivne ordrer/ opgaver, samt ønske om udførelse af nye opgaver. Ligeledes
benyttes oplysningerne til at kunne gennemføre visse handlinger og forberedelser inden
indgåelse af en aftale.

Oplysningerne kan behandles til opfyldelse af en kontrakt.
Oplysninger kan behandles af legitim interesse, bl.a. til anonym statistik over besøgende
på vores hjemmeside.
Ved henvendelse vedrørende job, elevplads eller praktik gemmes dine oplysninger i op til
1 år fra fremsendelse, dog indhentes skriftligt samtykke.

Behandling af persondata, som Humlegården er pålagt ved lov.
Dine rettigheder
· Du har ret til at få oplyst hvilke persondata Humlegården behandler om dig
· Du har ret til at få ajourført oplysninger om dig.
· Du har ret til at få slettet dine oplysninger, som Humlegården ikke ved lovkrav er
forpligtet til at gemme.
· Hvis du har afgivet samtykke til behandling af dine persondata har du ret til at trække
dette tilbage.

Du kan kontakte Humlegården skriftligt, hvis du ønsker dette. Dog kan oplysningerne være
beskyttet mod andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og
immaterielle rettigheder. Humlegården vil efter henvendelse vurdere sagen, og hvis
betingelserne er opfyldt efterkomme dine krav. Hvis du mener dine data bliver behandlet i
strid med loven er du velkommen til at kontakte Humlegården.

Hvis du ansøger om job hos os
I forbindelse med jobansøgning hos Humlegården, behandles oplysninger såsom navn,
adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, uddannelse og tidligere beskæftigelse.
Oplysningerne anvendes til at vurdere en evt. ansættelse og kontakte dig i forbindelse
med denne proces.
Humlegården opbevarer dine oplysninger i op til 1 år efter modtagelse, hvis du giver
samtykke hertil.
Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
Humlegården beskytter dine data via interne regler og procedurer.
Ligeledes tages jævnligt backup for at undgå datatab.
Ved et evt. sikkerhedsbrud, som har væsentlig ulempe for dig, kontaktes du hurtigst muligt.
Der benyttes eksterne it-systemer, ved brug af disse indhentes databehandleraftaler, for at
sikre dine personoplysninger.
I visse tilfælde kan vi være forpligtet til at videregive dine oplysninger i henhold til
lovgivning eller efter afgørelse fra offentlig myndighed.
Humlegården sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget formål eller lovkrav
for at gemme oplysningerne.
Cookies
Humlegården anvender Cookies til sine digitale ydelser.
Kontakt
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Humlegården på 66187718 eller
katja@mikkelsen-ko.dk