POLLEDE DYR

pollet

Vi har hos Humlegården avlet pollede dyr igennem mange år. Vi har stort fokus på at selektere kraftigt, da det skaber de bedste resultater. Mange af vores pollede dyr er fra franske køer, hvilket sikrer en helt speciel polled genetik.

Vi har solgt pollede tyre og kvier over hele verden. Vi solgte allerede den første homozygote kvie til Jan Bielfeldt i 2005.